Shop alle zilveren sieraden met de actie 2+1 gratis. Shop nu!

Maatschappelijk Verantwoord Retailen

Lucardi juwelier heeft op 19 juni 2017 het IMVO - convenant ondertekend. We willen actief meewerken om de value chain van goud in sieraden die Lucardi juwelier verkoopt aan consumenten duurzaam en verantwoordelijk te laten zijn.

Het convenant is gebaseerd op de due diligence richtlijnen van de OESO. De OESO is de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling waar 35 landen bij zijn aangesloten die samen sociaal en economisch beleid ontwikkelen.

Dit betekent dat de gouden sieraden die wij inkopen voldoen aan de wetgeving en aan de erkende internationale normen. Wij zullen niet bewust (direct of indirect) activiteiten ondersteunen die schadelijk zijn voor het milieu of in strijd zijn met mensenrechten. We zullen nooit bewust helpen bij fraude van welke aard dan ook of enige andere activiteit die als onaanvaardbaar wordt erkend. 

De inkopen die wij doen voor gouden sieraden omvatten passende maatregelen om de duurzaamheid van goud te ondersteunen.

Het IMVO-convenant is door Lucardi juwelier ondertekend en we volgen de 5 stappen die in het convenant zijn vastgelegd. Lucardi juwelier heeft inmiddels met (alle) leveranciers de problematiek bespreekbaar gemaakt en aangegeven welk beleid binnen Lucardi juwelier gangbaar is. Inmiddels is duidelijk voor onze leveranciers dat er geen ontkomen aan is dat wanneer we onze producten sourcen we keuzes maken gebaseerd op de richtlijn.

Aangezien we in een klein land leven met een groot buitenland zijn er ook onder onze leveranciers initiatieven op dit terrein die we onderschrijven. Met onze leveranciers inventariseren we welke initiatieven zij nemen die eveneens bijdragen aan het uiteindelijke einddoel: het bereiken van een duurzame en verantwoordelijke goud value chain.

Bekijk hier ons certificaat.

 

Ontwikkelingen Maatschappelijk Verantwoord Retailen - juli 2017 t/m december 2018

Lucardi juwelier heeft een groot aandeel binnen de Nederlandse goudsector. Daarom vinden wij het ook ontzettend belangrijk, zelfs noodzakelijk om het goede voorbeeld te geven. Dit verwachten wij ook van de leveranciers waar wij mee samenwerken.

Daarom heeft onze afdeling inkoop, samen met de algemeen directeur, er het afgelopen jaar hard aan gewerkt om te voldoen aan de IMVO eisen, zoals deze in het convenant beschreven staan.

Wij hebben veel vertrouwen in de herkomst van het goud dat wij in- en verkopen, omdat wij aan onze leveranciers vragen om aan bepaalde standaarden te voldoen, zoals het RJC of eigen licenties, en daar ook bewijs van te leveren.

Gebaseerd op het totaal ingekochte goud, vanaf juli 2017 t/m 31 december 2018, verklaren wij dat 70,2% is geleverd door leveranciers die voldoen aan de IMVO eisen.

De verwachting is dat wij in het najaar van 2019 ruim boven de 90% zullen uitkomen, aangezien we met een paar leveranciers nog in gesprek zijn en wij met een aantal leveranciers de samenwerking inmiddels hebben beëindigd.

Wij zien graag dat uiteindelijk de hele Nederlandse Goudsector voldoet aan de OECD standaarden.

 

Ontwikkelingen Maatschappelijk Verantwoord Retailen – juli 2019 t/m juli 2020

In het afgelopen jaar hebben onze inkopers van de gouden sieraden toezicht gehouden op de levering van deze sieraden.

Dit toezicht hield in dat we zo ver mogelijk controleren op de naleving van de wetgeving door onze leveranciers. Daarnaast zal er bij het aangaan van een relatie met een nieuwe leverancier eerst de Know Your Customer (KYC) procedures voltooid, gecontroleerd en ondertekend. Dit jaar zijn er echter geen nieuwe leveranciers geweest.

In 2019-2020 zijn er geen risico’s geïdentificeerd, mochten er echter in de toekomst wel rode vlaggen zijn dan zal Lucardi met hun leveranciers bespreken hoe zij in het vervolg kunnen handelen volgens de OECD richtlijnen. Hierdoor denken we dat er maatregelen genomen kunnen worden om het supply chain riscio te kunnen minimaliseren.

In dit jaar hebben wij een vragenlijst opgesteld voor de leveranciers van onze gouden sieraden. Deze bevat vragen over hun due diligence en OECD status. Verder staat er in deze vragenlijst of zij raffinaderijen geïdentificeerd hebben en deze hebben vergelijken met de Responsible Minerals Initiative lijst.

Deze vragenlijst zal in september 2020 gedeeld worden met de leveranciers om deze informatie te verzamelen. Informatie over onze bevindingen verstrekken wij op verzoek per email naar de geïnteresseerde partijen.

Lucardi heeft ook de intentie om de namen van de raffinaderijen tegen 2022 in zijn jaarverslag of op collectieve sectorbasis te publiceren. We willen dit bereiken door onze leveranciers jaarlijks bevestiging te vragen wat betreft de due diligence en ons te informeren van hun bevindingen.

Gebaseerd op het totaal in gekochte goud en de informatie die wij hebben verzameld voor de periode juli 2019 t/m juni 2020 verklaren wij dat wederom ruim 70% is geleverd door leveranciers die voldoen aan het IMVO.

Ons doel is dat wij in het najaar van 2020 boven de 90% zullen uitkomen aangezien we nog met een aantal leveranciers in gesprek zijn. 

 

Ontwikkelingen Maatschappelijk Verantwoord Retailen – augustus 2020 t/m juli 2021

De laatste jaren zijn de inkopers van Lucardi continue bezig geweest de bedrijfsvoering zo aan te passen zodat er zo veel mogelijk aan de IMVO eisen kan worden voldaan. In dit afgelopen jaar heeft de focus vooral gelegen op het Environmental Social Gouvernment project (ESG). In dit ESG-project is een onderzoek gedaan onder alle leveranciers waar we producten bij kopen. De leveranciers zijn gevraagd naar hun due diligence en OECD-status en de samenwerking met gecertificeerde raffinaderijen. De start van dit project heeft gediend als nulmeting om de mate van maatschappelijk verantwoord ondernemen onder de leveranciers te meten. Uit het onderzoek is gebleken dat al onze goud leveranciers zelf gecertificeerd zijn, dat hun fabriek gecertificeerd is óf gecertificeerd goud gebruiken.

Zowel in het ESG project als in de overige bedrijfsvoering zijn er in het afgelopen jaar geen rode vlaggen geïdentificeerd. Uiteraard zijn er altijd verbeterpunten en hierover zullen ook het komende jaar de inkopers in gesprek gaan met de leveranciers. Hierbij zal er zal vervolg worden gegeven aan het eerder ESG onderzoek door de leveranciers verder te bevragen.

Gebaseerd op het totaal ingekochte goud van het afgelopen jaar verklaren wij dat al het goud is geleverd door leveranciers die voldoen aan de eerste voorwaarden van het IMVO.

Voor het komende jaar hebben wij als doel om alleen met leveranciers samen te blijven werken die voldoen aan het IMVO. Hiernaast willen wij als bedrijf het komende jaar meer stappen maken in alle productcategorieën richting maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo hebben we bijvoorbeeld al een collectie van gerecycled zilver geïntroduceerd en verkopen we verschillende duurzame horloges en horlogebandjes.

Een momentje, we updaten jouw winkelmand!

loading..